Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Данъчно облагане на бизнеса в Германия

Сред най-често задаваните въпроси от хората, които желаят да правят бизнес в Германия, е този за данъчното облагане. Дружествата, опериращи във ФРГ, са обект на облагане с корпоративен данък, данък солидарност и общински търговски данък.

Дружество се счита за местно лице, когато е регистрирано в Германия или ако неговите централно управление и контрол са на територията на тази държава (във втория случай няма значение къде е регистрирана фирмата).

Всяка държава има свое собствено определение за понятието„ местно лице за целите на данъчното облагане, но обикновено ще ви считат за местно лице за данъчни цели в страната, където прекарвате повече от 6 месеца в годината, а ако прекарвате по-малко от 6 месеца годишно в друга страна от ЕС, оставате местно лице за данъчни цели в страната си по произход.

Вие подлежите на данъчно облагане в Германия, ако вашето постоянно местожителство е в Германия; или ако обичайно пребивавате повече от шест месеца (183 дни) в Германия през една календарна година. Данъчното задължение се отнася за целия Ви доход. Това означава доходи от различни видове източници (напр. работна заплата, ренти и доход от наем). Това означава и доходи, които сте получили както в, така и извън Германия (световен доход).

Чуждестранните дружества подлежат на облагане само за доходите с източник Германия. Данъкът върху доходите в Германия е приложим както за националните, така и за международните инвеститори.

Жителите на Германия се облагат с данък върху дохода по отношение на печалбата, генерирана както в страната, така и извън нейните граници, докато чуждестранните лица дължат данък върху доходите, възникващи само от Германия.

Данъкът върху доходите се отнася за доходите, получени от трудова дейност, стопанска дейност, капитал и други дейности. Процентът се определя поотделно и варира в границите от 0% до 45%. Германия е сключила много договори за избягване на двойното данъчно облагане, така че международните инвеститори да се възползват от редица изключения и намаления.

Различните форми на бизнес (например търговия, занаят, индустрия или услуги) са задължени да плащат данък върху търговията. Това задължение включва еднолични търговци, партньорства и корпорации.

Освободени от търговски данък са лицата, упражняващи свободна професия. Сред свободните професии, които са освободени от корпоративен данък са лекари, счетоводители и консултанти по управление и архитекти. Самостоятелни занаятчии, земеделските и горскостопанските дейности също не подлежат на облагане с данък върху търговията.

На следващо място следва да разгледаме т.нар. данък на потреблението (акцизът). Акцизът е косвен данък, тъй като попада върху конкретен продукт, обикновено луксозен продукт. Примери за акцизи са енергийният данък, данъка върху тютюна или данъка върху кафето. Особеност е, че върху акциз, като например данък върху електроенергията, може да се начислява и данък върху продажбите. Следователно някои потребителски стоки се облагат два пъти. Обикновено данъчната тежест се прехвърля към крайния потребител чрез компенсиране на данъците, дължими върху продажната цена.

 

Размерът на данъчните ставки в Германия е следният:

 • Корпоративният данък е 15 процента.     

 • Данъкът солидарност е в размер на 5.5% от корпоративния данък, увеличавайки същия до 15 % процента.          

 • Общинският търговски данък може да варира, зависейки от общината, в която дружеството е локализирано, в диапазона между 7% и 17%. Изчислява се на база данъчната печалба на фирмата, като са възможни корекции.

Обхват на данъчното облагане според формата на търговска дейност в Германия:

Данък върху дохода за самостоятелно заети лица:

Всички физически лица трябва да плащат данък върху доходите. Ако имате партньорство (едноличен търговец, бизнесмен, партньорство или генерално партньорство), плащате данък върху печалбата, която получавате пропорционално от печалбата на компанията. Ако направите загуби, не е необходимо да плащате данък върху доходите. Данъчно необлагаема за самостоятелно заетите лица е основната помощ, която се увеличава всяка година.

Корпоративен данък за самостоятелно заетите лица:

Юридическите лица трябва да плащат корпоративен данък вместо данък върху доходите. Корпоративният данък се дължи върху печалбите на корпорации като GmbH или акционерно дружество. Има две данъчни задължения. Вие сте изцяло отговорни за корпоративния данък, ако вашият регистриран офис се намира в Германия. Ограничен корпоративен данък, ако седалището и управлението се намират в чужбина, но доходът е от друга страна членка на ЕС.

Търговски данък за самостоятелно заети лица:

Този данък е приложим за самостоятелно заетите лица, като изключение правят селското стопанство и свободните професии. По този начин почти всички местни дружества и еднолични търговци подлежат на данък върху търговията, налаган от общините, в които се намира седалището. Оптималният избор на място може да спести много пари всяка година.

ДДС и преки данъци за самостоятелно заети лица:

Всяко самостоятелно заето лице е длъжно да начислява ДДС, което се заплаща в данъчната служба. То обикновено е 19%. Затова данъкът върху продажбите се начислява върху почти всички продажби, които правите в страната. От друга страна, ако получавате стоки или услуги предварително, можете да удържите ДДС, изчислен върху тях, като входен данък от данъка върху добавената стойност, който трябва да платите.

Колко често се подават данъчни декларации?

Дружествата трябва да подадат своята данъчна декларация в рамките на пет месеца от края на финансовата година, но може - при определени обстоятелства, срокът да бъде удължен до края на декември.

Колко често се подават декларации за ДДС?

В общия случай ДДС декларации се подават на месечна база. При условие, че размерът на ДДС за предходната година е по-малък от 7500 евро, то декларациите могат да бъдат подавани на тримесечна база. Месечната декларация трябва да бъде подадена до 10-о число на месеца, следващ отчетния период, а тримесечната декларация до 10-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие. В допълнение, всички данъчно задължени лица трябва да подават годишна ДДС декларация (до 31 май на следващата година, като в някои случаи срока може да бъде удължен).

Каква е политиката на Германия по отношение на данъчните облекчения?

Последната съществена данъчна реформа, която предприема Германия, датира от 2008 година. Основната причина за реформата е стимулирането на бизнеса в държавата. За тази цел ставката на корпоративния данък бива намалена от 25 на 15 процента. Въпреки това редуцирането на данъчната ставка е компенсирано в някаква степен от разширяване на компонентите, формиращи данъчната основа.

Други видове облекчения за бизнеса: местните власти могат да предложат преференциални условия на потенциални инвеститори, като например предоставянето на евтина земя в индустриални зони. Системата за стимулиране на инвестициите в Германия се основава главно на безвъзмездни помощи за бизнеса, а не на данъчни облекчения.

Защо трябва да обмислите създаването на бизнес в Германия?

 • 0% ДДС за бизнеса между държавите-членки на ЕС;

 • Водеща икономика в Европа;          

 • 4 - та най-голямата икономика в света;          

 • 3 – тият най–голям износител в света;                   

 • Високотехнологична инфраструктура;          

 • Център за многонационални компании (Volkswagen, Allianz, BMW, Siemens, Bayer...;);     

 • Квалифициран персонал;          

 • Възможност за бизнес имиграция;          

 • Дистанционно формиране на компании;

 • Креативна данъчна система, която може да сведе данъците дори до 0, ако се правят инвестиции за разширяване на дейността на предприемачите или се създават социални проекти.

Последни новини

Участвайте в конкурса ни за стартиращ бизнес!

Фондация „Форум на регионите“ обявява конкурс за стартиращ бизнес. На победителя се присъжда грант от 1000 лв. Ако имате предприемаческа идея, ние можем да Ви подпо...

Прочети още

Предлагаме регистрация на фирми в Германия

Екипът на "Форум на регионите" предлага съдействие за регистриране и разширяване на Вашия бизнес в Германия. Можем да предложим на всеки бъдещ или настоящ предприемач...

Прочети още

И през 2020г. ще организираме безплатни обучения по предприемачество

Фондация "Форум на регионите“ организира обучение за стартиране на собствен бизнес. Всички желаещи са поканени безплатно да получат знания от теоретици и практици в ...

Прочети още