Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

"ФОРУМ НА РЕГИОНИТЕ" ЗАПОЧВА РАБОТА ПО НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ

facebook thumb

От 1 юни 2011г. „Форум на регионите“ стартира проект „Социални услуги за предотвратяване на социалната изолация и преодоляване на нейните последствия“ Договор No BG051PO001-5.2.07-0241-C-0001.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007- 2013г., сфера на интервенция 5.2. „Социални услуги за предотвратяване на социалната изолация и преодоляване на нейните последствия“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Продължителността на проекта е 12 месеца с обща стойност от 146 357,80 BGN. Общата цел на проекта е да се увеличат възможностите за социално приобщаване и независим живот за хората, живеещи сами, чрез предоставяне на „социален помощник“ и „домашен помощник“.

Проектът цели да подобри качеството на живота на самотните, възрастни хора и инвалиди, живеещи в селата: Зверино, Игнатица и Градешница, чрез осигуряване на качествена грижа в семейна среда и предотвратяване на социалната им изолация чрез насърчаване на комуникацията.

Включените специфични цели се изразяват в:
- подобряване на емоционалния комфорт на обслужваните лица,
- подобряване на хигиената и условията на живот в дома на лицето, ползващо социални услуги,
- преодоляване на социалната изолация на възрастните хора и хора с различни форми на инвалидност, живеещи в селските райони – Зверино, Игнатица и Градешница,
- повишаване на обществената чувствителност към проблемите на хората от целевата група, участващи в проекта,
- повишаване на квалификацията и опита на директните доставчици на двете социални услуги, включени в проекта, чрез провеждане на обучения за встъпване в длъжност и поддържане на познанията.

Целевата група на проекта включва 50 души. Това са хора с различни форми на инвалидност и възрастни хора, живеещи сами и имащи затруднения с организирането на ежедневните си дейности.

Проектът се реализира с финансовата помощ на Оперативна програма за Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз посредством Европейския социален фонд. Цялата отговорност за изпълнение на проекта се носи от „Форума на регионите“.


Последни новини

Участвайте в конкурса ни за стартиращ бизнес!

Фондация „Форум на регионите“ обявява конкурс за стартиращ бизнес. На победителя се присъжда грант от 1000 лв. Ако имате предприемаческа идея, ние можем да Ви подпо...

Прочети още

Предлагаме регистрация на фирми в Германия

Екипът на "Форум на регионите" предлага съдействие за регистриране и разширяване на Вашия бизнес в Германия. Можем да предложим на всеки бъдещ или настоящ предприемач...

Прочети още

И през 2020г. ще организираме безплатни обучения по предприемачество

Фондация "Форум на регионите“ организира обучение за стартиране на собствен бизнес. Всички желаещи са поканени безплатно да получат знания от теоретици и практици в ...

Прочети още