Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Правна уредба и изисквания за онлайн търговия в Европа

С развитието на технологиите, лесният и бърз достъп на клиентите до стоките, по-ниските експлоатационни разходи, улесняването на плащанията, желанията на хората за мобилност и спестяването на време, предизвикват все повече предприемачи да се ориентират към  онлайн търговията като форма на търговска дейност. Този тип търговска дейност е уредена в Закона за електронната търговия, Търговския закон (ТЗ), Директива на ЕС за дистанционната продажба на финансови услуги, Директива за правата на потребителите.

Всяко лице или фирма може да разшири и развие бизнеса си посредством онлайн търговията. Необходимо ли е лицата, които извършват онлайн търговия да бъдат регистрирани като търговци? Според чл.1 от ТЗ еднолични търговци са не само лицата, които  са се регистрирали като такива в Търговския регистър, но и лицата, упражняващи по занятие определена търговска дейност. Например ако едно лице продава единични бройки стоки (различни видове или втора употреба в интернет), то не извършва търговска дейност по занятие и няма търговско качество. В другия случай, ако например стоките са в по-голямо количество, стоките са нови, лицето дава гаранция-тогава можем да приемем, че то извършва търговска дейност по занятие, извършва търговска дейност макар и да не е регистриран като търговец. Ако дейността не бъде организирана така, както го изисква закона, за лицето биха последвали много неблагоприятни правни последици в областта на данъчното право.

Предвид това е добре лицата, които имат намерение да извършват бизнес да регистрират своята дейност според изискванията на търговското законодателство. Най-предпочитана форма на търговска дейност, поради ниският законоустановен минимален капитал и ограничената отговорност, е ООД-то.

За да може даден предприемач да предлага стоките и услугите си в интернет пространството са необходими 2 задължителни предпоставки - да има онлайн платформа за разглеждане и поръчка на продукти и организация на доставка на стоки /физически/ до крайните потребители чрез куриерска фирма. И докато последното е неизбежно, то наличието на онлайн магазин не е задължително, тъй като в българското законодателство няма изискване българските търговци да имат собствен интернет магазин, за да продават в интернет стоката си. Съществува алтернативната възможност търговците да използват чужди онлайн платформи - например реклама в световни и национални мрежи Facebook, Ebay, Marketplace, EMAG, сайтове за частна търговия - OLX.BG, BAZAR.BG. Използването на посочените алтернативни средства за продажба в интернет пространството обаче крие рискове поради факта, че търговецът не може изцяло да контролира всички аспекти на онлайн бизнеса си, както и опасността да бъде подведен под отговорност, тъй като чуждите платформи не винаги отговарят на българското или европейското законодателство, може да липсват формуляри за Общите условия на търговеца, Правилата за връщане/замяна на стоки /рекламация/, политики за защита на личните данни.

Изисквания към търговците за извършване на онлайн търговия:

Според Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства търговците, които използват електронни магазини трябва да подадат до НАП приложение за електронния си магазин - формуляр, който ще се попълва в портала за електронни услуги на НАП. Лицата, управляващи електронен магазин, трябва да имат готовност да предоставят следната информация:

 • Наименование на електронния магазин и неговия домейн;

 • Данни за търговеца, управляващ електронния магазин;

 • Информация за платформата, която се използва както и за хостинг на сайта;

 • Информация за използвания софтуер и начин на съхранение на базата данни на магазина;

 • Вид на продаваните стоки и услуги;

 • Доставка и връщане на стоките/услугите;

 • Срок на договора и условия за неговото прекратяване;

 • Право на отказ от договора;

 • Гаранции и разрешаване на спорове - условия за разглеждане на жалби, извънсъдебно разрешаване на спорове, услуги във връзка с гаранцията на стоките;

 • Начална дата на опериране на електронния магазин.

Срокът за подмяна на касовите апарати според разпоредбите на Наредба №Н-18 от 13.12.2006г., за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, се удължи от 31 декември 2018г. на 31 март 2019г. за регистрираните по ЗДДС лица. За нерегистрираните срокът за подмяна е юни 2019 г. За софтуера за управление на продажбите срокът е до 31 декември 2019 г, като преди това се подава искане за издаване на свидетелство за съответствие. Сервизните фирми и в двата случая трябва да са готови по-рано. С наредбата, която досега се отнася основно към изискванията за касовите апарати и електронните системи с фискална памет, вече се определят изискванията към софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти и към производителите, разпространителите и ползвателите на такъв софтуер, както и изисквания към онлайн търговците. Промяната на касови апарати се налага именно заради незабавното подаване на информация и нови изисквания към касовите бележки (например, те ще имат баркод).

Регистрираните по ЗДДС лица подават информация за използвания от тях софтуер в срок до 31 май 2019 г., като той трябва да е съобразен с изискванията преди това до 31 март. За нерегистрирани по ЗДДС лица срокът, в който софтуерът им трябва да отговори на изискванията на § 28 е до 30 юни 2019 г. Тези лица подават информация за използвания от тях софтуер в срок до 31 август 2019 г.

Клиентите също така трябва да получат възможност да потвърдят, че извършването на поръчката ги задължава да платят. Например: бутонът за потвърждение на поръчката трябва ясно да посочва неговата функция, това може да стане като съдържа текста „Поръчайте и платете". Клиентите винаги трябва да имат възможност изрично да дадат съгласието си за каквито и да е допълнителни плащания.

Информацията ще бъде подавана в НАП с квалифициран електронен подпис. Както и за останалите документи, които се подават по електронен път към агенцията и тук може да се използва пълномощник.

Освен общата информация за електронния магазин, търговците имат задължение да пазят данни и за дейността на магазина, включително за всяка една сделка. Срокът за съхранение на тези данни е 5 години. Всички лица, управляващи електронен магазин трябва да имат готовност да предоставят тези данни на НАП при поискване. Това задължение може да противоречи на новия регламент за защита на личните данни, който съдържа принцип на минимизация, както и на директивата за електронните комуникации, които съдържа ограничения за срокове за съхранение на бисквитки. В случая се налага задължение за поддържане на допълнителна информация (лог файлове, предпочитания, бисквитки, IP адрес), която не е необходима за нуждите на отчетността пред данъчната администрация.

Променя се отчитането на сторно операции (досега с бележки от кочан). Наредба № Н-18 предвижда при рекламация, връщане на стока, при допусната операторска грешка или намаление на данъчната основа, след приключена сметка на клиента да се извършва корекция (сторно операция), която да се документира чрез фискални устройства (ФУ) или Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД). В тази връзка се предвижда сторно операцията при операторска грешка да се извършва до 7-мо число на месеца, следващ месеца, в който е допусната, а по отношение на сторно операция при връщане/рекламация на стока да се документира в момента на връщане на сумата на клиента. Предвижда се при извършване на сторно операция да се проверява касовата наличност във ФУ/ИАСУТД, като не се допуска извършване на сторно операция при недостатъчна касова наличност.

Въвежда се забрана за издаване на служебни бонове при извършване на продажба/и за направени клиентски поръчки. Чрез тази промяна се цели париране на възможността да не се отчитат в пълен размер приходите от търговска дейност.

Етапи на създаване на онлайн магазин:

 1. Техническо обработване и създаване на онлайн магазин - виртуален магазин, където търговецът да продава продукта си /уебсайт или интегриран в специално приложение - app/. В този случай търговецът може да избира дали сам да изработи онлайн магазина или да се довери на IT специалист. По закон няма определени изисквания за вида на онлайн магазина, но банките имат строги изисквания за откриването на виртуални ПОС терминали, чрез които търговеца да може да приема плащания с дебитни или кредитни карти.

 2. На следващо място е необходимо закупуването на хостинг услуга, която осигурява интернет сървъра, на който ще бъде инсталиран електронния магазин, както и домейн име (например името на търговеца.com).

Паралелно с изискванията за създаване на интернет магазин е необходимо да бъдат изпълнени и следните изисквания:

 1. Регистриране в Търговския регистър на фирмата, която ще оперира онлайн магазина, освен ако тя вече съществува;

 2. Сключване на договор с банка и откриване на специални търговски сметки и виртуален ПОС- терминал

 3. Да се извърши юридически одит /проверка/ за съответствие на онлайн магазина със законовите изисквания;

 4. Да бъдат изготвени Общи условия, политики за защита на личните данни и всички задължителни документи за онлайн търговия;

 5. Да бъдат наети служители, които да са надлежно обучени и информирани за техническите и правни аспекти на онлайн търговията.

Търговецът, който предлага онлайн търговия следва да обяви публично следната информация: името, адреса на управление, седалището си, адреса, на който упражнява дейността си, данни за кореспонденция, включително телефон, електронна поща, ЕИК, информация за контролиращия го орган, информация за регистрация по ДДС, друга информация, предвидена в законови разпоредби.

Задължително е търговецът да посочва коректно цените на предлаганите услуги или стоки. Цените трябва да са обявени по ясен и недвусмислен начин. Задължително се указва какво точно се включва в дължимата цена - данъци, такси и разноските, които формират крайната цена.

Според правилата на Регламента 679/2016 на ЕС за защита на личните данни всички онлайн търговци са администратори на лични данни. Има строги изисквания за даване на съгласие за обработването на личните данни от потребителя дори той да е в ролята само на посетител на сайта.

При своята онлайн търговска дейност търговецът може да изпраща рекламни съобщения по електронната поща с цел реклама на стоките, които предлага на трети лица. Рекламните съобщения, които един търговец изпраща трябва да отговарят на следните изисквания:

 • да бъдат лесно разпознаваеми като търговски още с получаването им от потребителя. Например, ако съобщението е изпратено чрез email, в наименованието му трябва да се включи информация, от която да е видно, че то е непоискано и има търговски характер;

 • да позволяват ясно да бъда идентифициран като лицето, което ги е изпратило;

 • да определят ясно и недвусмислено условията за ползване на промоционални предложения и отстъпки, ако включват такива.

При извършването на своята дейност, макар и виртуално, търговците дължат данъци и трябва да отчитат своите продажби чрез издаването на фактури, като са длъжни да пазят тези документи 5 години и при необходимост да ги представят пред НАП. Издаването на данъчна фактура е задължение на всички данъчно задължени лица съгласно чл. 113 от ЗДДС. Съгласно Закона за счетоводството и чл.133, ал.3 от ЗДДС издаването на фактура не е задължително, когато стопанската операция е документирана с фискална касова бележка, издадена от фискално устройство по ред, определен с наредба на министъра на финансите, и получател по нея е физическо лице, което не е търговец.

Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги в или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Наложеният платеж е пощенска услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги и не бива да се бърка с наличния паричен превод, който е услуга по Закона за платежните услуги и платежните системи. Плащането може да бъде извършено и чрез доставчик на платежни услуги. В този случай касов бон не се издава, тъй като това са налични парични преводи чрез посредник. Ако обаче поради споменатия начин на плащане касов бон не се издава, то търговецът за регистриране на продажбата трябва да издаде фактура, която да приложи при изпращане на стоката.

Законът, който защитава потребителите на територията на България, е Законът за защита на потребителите. В него са регулирани дистанционните продажби като е дадена възможност всеки потребител да върне стоката в 14-дневен срок, без да посочват причина за това, без да дължат обезщетение и без да плащат каквито и да е разходи за това. При отварянето на своя онлайн магазин, търговецът следва да предоставя информация на потребителите относно това тяхно право.

Когато един потребител се откаже от договора търговецът е длъжен да върне получената сума на клиента, включително разходите за доставка на стоките, не по-късно от 14-дни от уведомяването за отказа на потребителя от договора.

Трябва да знаем,  че за онлайн магазините, установени в ЕС, е незаконно да откажат продажба на клиенти от друга държава-членка. Забраната в ЕС важи единствено за стоки, но не и за услуги.

Вашият онлайн магазин, зад който стои българско юридическо лице, ще бъде видим по целия свят. Практиката показва, че доверието на потребителите е много по-голямо, когато фирмата оператор е регистрирана в собствената държава и има адрес там. Ако вашата онлайн търговия е насочена към немския пазар, “Форум на регионите” може да ви помогне да регистрирате представителство на фирмата си в Германия, с което да сте видим и припознат като немско юридическо лице, от потребителите там.

 

Последни новини

Участвайте в конкурса ни за стартиращ бизнес!

Фондация „Форум на регионите“ обявява конкурс за стартиращ бизнес. На победителя се присъжда грант от 1000 лв. Ако имате предприемаческа идея, ние можем да Ви подпо...

Прочети още

Предлагаме регистрация на фирми в Германия

Екипът на "Форум на регионите" предлага съдействие за регистриране и разширяване на Вашия бизнес в Германия. Можем да предложим на всеки бъдещ или настоящ предприемач...

Прочети още

И през 2020г. ще организираме безплатни обучения по предприемачество

Фондация "Форум на регионите“ организира обучение за стартиране на собствен бизнес. Всички желаещи са поканени безплатно да получат знания от теоретици и практици в ...

Прочети още