Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Правна информация

Основна информация

Фондация "Форум на регионите" разполага с акредитация 1704, издадена на 18 декември 2009г. от министъра на външните работи на Столичен регион Брюксел, Кралство Белгия, представляван от Министър Жан-Люк Ванраес.

В България организацията е вписана като ЮЛНЦ от Варненски окръжен съд - Фирмено отделение, с решение №62/2009г.
 

Декларация за защита на личните данни

Фондация „Форум на регионите“ е оторизиран администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни.

I. Име и адрес на администратора

Администратор по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните и другите национални закони за защита на данните на държавите-членки на ЕС, както и на останалите разпоредби в областта на защитата на данните, е:

Фондация „Форум на регионите“, с управител д-р Димка Меридонов, адрес: 9000 гр. Варна, ул. „Баба Тонка“ №7, тел.: +359 885 038 121, е-mail: fderregionen@gmail.com, website: www.forumderregionen.com

II. Име и адрес на лицето за контакт по въпроси, свързани със защитата на данните

Общата координация и контролът на мерките за защита и съхраняване на данни се извършва от следното лице: Фондация „Форум на регионите“, Наталия Денева, 9000 гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ №61, ет. 3, офис 40.

III. Обща информация относно обработването на данни

1. Обхват на обработването на лични данни

Принципно обработваме лични данни на нашите потребители, само доколкото това е необходимо за да изпълняваме услуги по проектите, които изпълняваме и да предоставим една функционираща уебстраница. Обработването на лични данни на нашите потребители става само след получаване на съгласието им. Изключения са случаите, когато получаването на предварително съгласие е невъзможно по обективни причини и обработването на данните е позволено по силата на законови разпоредби.

2. Правно основание за обработването на лични данни

Доколкото сме получили съгласието на субекта на данните за операциите по тяхното обработване, правното основание за обработването на личните данни е член 6, алинея 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Правното основание за обработването на лични данни, необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, е член 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД. Това важи и за операции по обработване, които са необходими за изпълнението на мерки преди сключването на договор. Ако обработването е необходимо за целите на законните интереси на нашата организация или на трето лице, над които не стоят интересите и основните права и свободи на субекта на данните, правното основание за обработването е член 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД.

3. Изтриване и срок на съхранение на данните

Личните данни на съответното лице се изтриват или достъпът до тях се блокира веднага щом отпадне целта на съхранението им. Освен това, такова съхранение е възможно само ако то е предвидено от европейския или националния законодател в регламентите на ЕС, в законите или в други разпоредби, на които се подчинява администраторът. Достъпът до данни се блокира или те се изтриват и когато изтече предвидения в посочените норми срок на съхранение, освен ако по-нататъшното съхранение на данните не е необходимо за сключването или изпълнението на договор.

IV. Формуляр и имейл за контакт

1. Описание и обхват на обработването на данните

Нашата интернет страница съдържа формуляр за контакт, който може да се използва за установяване на контакт по електронен път. В случай че потребителят се възползва от тази възможност, посочените в маската за въвеждане данни ни се предават и запаметяват.

При желание за връзка можете да използвате и предоставения имейл адрес.

В този случай се запазват предадените с имейла лични данни на потребителя. Тези данни не се прехвърлят на трети лица. Данните се използват единствено за обработката във връзка с установяването на контакт.

2. Правно основание за обработването на данните

Правното основание за обработването на данните при наличието на получено съгласие от потребителя е член 6, алинея 1, буква а) от ОРЗД. Правното основание за обработването на данните, получени с изпращането на имейл, е член 6, алинея 1, буква е) от ОРЗД.

Ако с контакта по имейл се цели сключването на договор, то допълнително правно основание за обработването е член 6, алинея 1, буква б) от ОРЗД.

3. Цел на обработването на данните

Обработването на посочени в маската за въвеждане лични данни ни служи единствено за реализирането на контакта. В случай на установяване на контакт по имейл, този контакт се явява и законният интерес, необходим за обработването на данните. Другите обработвани по време на процеса на изпращане лични данни служат за предотвратяването на злоупотреба с формуляра за контакт и за гарантирането на сигурността на нашите информационни системи.

4. Срок на съхранението

Данните се изтриват, щом отпадне необходимостта от постигането на целта на събирането им. Моментът за изтриването на личните данни в маската за въвеждане на формуляра за контакт и на тези, изпратени ни по имейл, настъпва, когато бъде прекратена съответната комуникация с потребителя.

5. Възможност за отказ и прекратяване

Потребителят може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни. В случай, че потребителят установи с нас контакт по имейл, той може по всяко време да възрази срещу съхраняването на неговите лични данни. В този случай комуникацията няма да може да бъде продължена. Можете да ни информирате и писмено за това, че оттегляте съгласието си и възразявате срещу съхраняването, на следния имейл адрес: fderregionen@gmail.com. Тогава всички запаметени в рамките на установяването на контакт лични данни ще бъдат изтрити.

V. Права на субекта на данни

Съгласно ОРЗД на ЕС Вие имате следните права:

- Ако се обработват Ваши лични данни, имате право да получите информация за съхранените за Вас данни (член 15 от ОРЗД).

- Ако се обработват неточни лични данни, имате право на коригирането им (член 16 от ОРЗД).

- Ако са налице законовите предпоставки, можете да изискате заличаване или ограничаване на обработването, както и да направите възражение срещу обработването (членове 17, 18 и 21 от ОРЗД).

- Ако сте се съгласили с обработването на данните или ако има сключен договор за обработването им и то се извършва по автоматизиран начин, при определени условия Ви е предоставено право на преносимост на данните (член 20 от ОРЗД).

- Ако желаете да упражните правата си, посочени по-горе, Фондация „Форум на регионите“ ще провери дали са изпълнени законовите предпоставки за това.

В случай, че желаете да подадете жалба във връзка със защитата на личните данни , можете да се обърнете към компетентния надзорен орган: Комисия за защита на личните данни на Република България, www.cpdp.bg


 

Последни новини

Участвайте в конкурса ни за стартиращ бизнес!

Фондация „Форум на регионите“ обявява конкурс за стартиращ бизнес. На победителя се присъжда грант от 1000 лв. Ако имате предприемаческа идея, ние можем да Ви подпо...

Прочети още

Предлагаме регистрация на фирми в Германия

Екипът на "Форум на регионите" предлага съдействие за регистриране и разширяване на Вашия бизнес в Германия. Можем да предложим на всеки бъдещ или настоящ предприемач...

Прочети още

И през 2020г. ще организираме безплатни обучения по предприемачество

Фондация "Форум на регионите“ организира обучение за стартиране на собствен бизнес. Всички желаещи са поканени безплатно да получат знания от теоретици и практици в ...

Прочети още